Rượu Bordeaux có nguồn gốc xuất xứ từ Roman. Theo những nghiên cứu khảo cổ học khai quật được trong nhiều năm cho thấy những vườn nho đã tồn tại ở Bordeaux từ trước thế kỷ 40 trước Công Nguyên. Không còn nghi ngờ gì khi mà rượu Bordeaux đã tồn tại được 1/3 thiên niên kỷ.

Những người ham thích rượu, khi họ đọc cuốn sách này, họ sẽ sớm nhận ra rằng lịch sử rượu Bordeaux gắn liền với tên gọi và thứ hạng của nó. Điều này không phải xuất phát từ lịch sử mà từ nhiều câu chuyện riêng lẻ. Việc mở mang diện tích trồng nho ở Bordeaux ngày càng nhiều  và bất kỳ những bản tóm tắt ngắn gọn nào cũng đều là không đầy đủ.

* Đa dạng và phong phú trong cách phân loại.

Trong lịch sử phát triển, rượu Bordeaux đưa ra khoảng 50 tên gọi và vẫn chiếm giữ khoảng 7000 khu vực trồng nho. Vừa là thách thức vừa là cơ hội. Tính đa dạng tuyệt vời này cần 1 vài sự chọn lựa và sự giải thích để những người mua, những người say mê rượu có thể hiểu được. Do tác động của nhiều yếu tố như chất lượng đất trồng, lớp đất dưới bề mặt, các giống  nho, các biện pháp kỹ thuật được sử dụng, trình độ chuyên môn của người lao động, một số khu vực trồng nho đã lấy lại được danh tiếng để rồi xem đó là danh hiệu tốt nhất được khu vực tốt nhất ở thời điểm đó. Mặc dù trước khi việc này xảy ra bất chấp chất lượng của rượu. Người ta áp dụng 1 số tiêu chuẩn để thiết lập sự phân loại và đặt rượu vang trong 1 ngữ cảnh. Dù có đúng như thế thì bất kỳ 1 sự phân loại nào có liên quan thì có thể được đem ra tranh luận. Một vùng trồng nho không được gia chủ trở nên bần cùng hoá và bỏ bê vùng trồng nho thì rất có thể nó sẽ tiếp quản bởi ông chủ mới năng động hơn, giàu có hơn và quan trọng nhất là có đủ trình độ để cho ra một loại rượu tốt hơn. Nhưng kết quả ngược lại cũng có thể dễ dàng xảy ra. Do đó, việc phân loại phải được xem xét trong những thuật ngữ của các nhân tố được dùng để thiết lập nên chúng. Nó quan trọng tương tự như không được nhầm lẫn trong các cuộc thi nếm rượu được tổ chức vào những khoảng thời gian khác nhau với những tiêu chuẩn này. Thậm chí nếu chúng phụ thuộc vào thời gian, các phân loại có tính đến những yếu tố mà không phụ thuộc vào khẩu vị của các chuyên gia và những người có uy tín.

Dựa trên khái niệm “crus”, được dặt ra vào thế kỷ thứ 17. Bước đầu hướng tới việc tạo dựng thứ bậc chính thức. Hệ thống phân loại  cho các loại rượu Gironde không giống bất kỳ loại nào. Thị trường rượu Bordeaux bị chi phối bởi 1 hệ thống đơn giản bao gồm 3  vai trò: nhà môi giới, lái buôn và chủ sở hữu. Gần thế kỷ 18, hệ thống này đã thừa nhận những nhà môi giới – người nắm giữ  vai trò chủ đạo, để thiết lập những đánh giá cho từng loại rượu khác nhau. Điều này không những dựa vào trình độ nếm rượu của nhà môi giới mà còn đặc biệt dựa vào kiến thức và sự hiểu biết của họ về các vườn trồng nho. Khái niệm “Grand Cru” & “Second Cru” được thể hiện từ đầu thế kỷ 18 trong những vườn trồng nho chính. (Haut -  Brion, Margaux Latour, Lafite, v..vv….), là kết quả  của những đánh giá  về mặt chất lượng đối với các ruộng nho khác nhau ( điều kiện phát triển và đất). Những quyển sách đầu tiên mà đưa ra kiến thức chuyên môn này được xuất bản vào đầu thế kỷ 19  bởi tác giả A. Jullien (1816), W.Frank (1824) & C.Cocks (1846) – người đưa ra  xuất bản đầu tiên về những chỉ dẫn về rượu Fe’ret nổi tiếng . Những tài liệu này được tiết lộ theo nhiều cách. Chúng chỉ ra rằng trong suốt thời kỳ này rượu Médoc & Sauternes đã chi phối thị trường. Chúng có giá trị gấp đôi so với rượu từ Graves và gấp 3 so với rượu từ Saint – E’million. Thú vị thay, hệ thống phân loại này, mà vẫn được sử dụng 1 cách chính thức – còn chính xác cho đến ngày nay.

Vào năm 1855, Phòng thương mại Bordeaux, mong muốn giới thiệu những loại rượu của Gironde ở hội triển lãm thế giới ở Paris, đã tìm 1 cách để việc này được thực 1 cách công bằng nhất có thể. Để tránh việc những người không chuyên làm ảnh hướng đến việc đánh giá các loại rượu, phòng thương mại đã không cho họ tham gia vào cuộc thi và đưa họ theo một hệ thống phân loại chính xác. Phòng thương mại đã yêu cầu hiệp hội những nhà môi giới cung cấp một danh sách hoàn chỉnh “các loại rượu Bordeaux đỏ đã được phân loại cũng như những loại rượu vang trắng cao quý”. Trái với kết quả của một cuộc thi nếm rượu  đơn thuần hoặc là 1 đánh giá định kỳ của thị trường, những danh sách ở đây là 1 sự tổng hợp của kiến thức thống kê và thực hành hết sức lớn lao. Đây là nghề chuyên môn đã tồn tại hơn 150 tuổi. Trong sự xếp hạng của họ chỉ bao gồm những loại rượu của Médoc, rượu trắng ngọt ngào của Sauternes & Barsac &  các nhà sản xuất rượu vang Château Hant - Brion ở Pessac (Graves).Cách phân loại thứ 2  được thiết lập cho Grave AOC ( 1 nhãn hiệu có nguồn gốc xuất sứ được kiểm định). Các uỷ ban địa phương “INAO” đã tạo nên hệ thống cho sự phát triển của khu vực. Hệ thống này được bộ trưởng bộ nông nghiệp Pháp thừa nhận vào năm 1953.

  Hệ thống này  không thể so sánh với hệ thống phân loại năm 1855; bởi nó được đem ra thực hiện dưới những điều kiện khác nhau và dựa trên những yếu tố khác nhau. Danh sách tạo nên 1 sự khác biệt giữa 2 loại sản phẩm trong vùng này: rượu vang đỏ & rượu vang trắng được tách riêng để phân loại. Ngày nay tất cả rượu ở Graves đã phân loại đều mang nhã hiệu mà AOC đã tạo nên’ Pessac-Le’ognan.. ( 1 nhãn hiệu có nguồn gôc được kiểm định vào năm…)

Phân hạng cuối cùng là của Saint – Emillion. Đến 1958, sau nhiều mối hàng đặt mua, những người làm rượu nho ở Saint – Emillion đã thành công trong việc tạo dựng thương hiệu chính thức; cho phép là thứ hạng tốt nhất trong khu vực để thu lợi từ danh hiệu “Cru Classe’”. Được thành lập bởi sắc lệnh, việc phân loại thứ hạng Saint - Emillion không giống như những cái có trước đó. Sắc lệnh quy định rằng cách phân loại sẽ được hiệu chỉnh lại 10 năm1 lần. Có 3 ( ) hiệu chính là  vào năm 1969, 1986, 1996. Hai cách phân loại khác bổ sung điển hình. Tất nhiên những người thợ làm rượu ở Médoc nhận ra rằng danh sách năm 1855 không thể sửa lại như Phillippe de Rothschild, đề nghị viện thương mại tổ chức 1 cuộc thi để trao thưởng cho những nỗ lực của họ trong việc phát triển ruộng nho của mình, cho phép trao thưởng cho những danh hiệu mới. Cuộc thi được tổ chức vào năm 1973 chỉ áp dụng với rượu loại 1 “Bremier Crus” và những loại đã được xếp loại vào năm 1855. Bộ trưởng Nông nghiệp công bố danh sách thứ hạng các loại rượu hạng nhất “Bremier Crus Classés”. Thứ hạng này giống hết với cách xếp loại năm 1855 chỉ khác là thêm vào nhà sản xuất rượu Mouton Roth.

Tuy nhiên ở Médoc, đầu năm 1972, một danh mục gọi là “Crus Bourgeois” đã được năm nhà môi giới rượu tạo nên, họ đồng thời cũng là những lái buôn. Một quy tắc sử dụng cho 1 cuộc thi vào năm 1972 để tạo và cập nhật một hệ thống cho rượu Bordeaux sản xuẩt tại các vườn nho trong phạm vi địa lý do AOC Médoc xác định. Nó đặc biệt ở chỗ là các danh hiệu được trao tặng sẽ là: “Crus Bourgeois Ẽeptionnels”, “Crus Grand Bourgeois”, “Crus Bourgeois”. Cho đến khi chúng ta biểt rằng cuộc thi dành cho Crus Bourgeois vẫn chưa được tổ chức, nhưng đã diễn ra trước thời điểm cuối năm 2001. Điều này cho phép người tiêu dùng hiểu hơn về cách sử  dụng thuật ngữ “Crus Bourgeois” – được sử dụng cho việc thể hiện thứ hạng chứ không phải là nhãn rượu và đưa ra sự bảo đảm về mặt chất lượng.

Bordeaux: Một trung tâm nghiên cứu khoa học

Học viện quốc gia Pháp khoa nghiên cứu nông học (INRA) đã cộng tác chặt chẽ với  những đội nghiên cứu về rượu và những nhà nghiên cứu rượu nho ở địa phương thuộc các tổ chức khác nhau mong muôn cải thiện hiệu quả công việc của mình.

Đầu tiên, “the Institut de la Vigne de Bordeaux” ( Viện nghiên cứu rượu Bordeaux) được tạo ra, mang những đơn vị  nghiên cứu thuộc trung tâm INRA Bordeaux – Aquitaine & Đại học thí nghiệm khoa học Bordeaux gắn kết lị với nhau. Mới đây hơn, những nhà nghiên cứu thuộc khoa nông học trường ĐH Bordeaux & học viện rượu Bordeaux đã cùng nhau thành lập “tổ chức nghiên cứu khoa học về nho và rượu vang”, 1 hiệp hội khoảng 60 chuyên gia sản xuất rượu hàng đầu đại diện cho mọi ngành nghề có liên quan.

Người ta đang lên kế hoạch xây dựng 1 trường Đại học về rượu vang trong tương lai không xa ở Bordeaux, nó sẽ chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học trong vùng. Đó sẽ tượng trưng  cho sự đổi mới mạnh mẽ  của toàn bộ nền công nghiệp rượu Bordeaux. Thị trường rượu Bordeaux là nhà sản xuất rượu hảo hạng lớn nhất trên thế giới, Bordeaux cũng là một nhà kinh doanh rượu lớn nhất thế giới. Các con số chỉ ra rằng thị trường rượu Bordeaux đang tiến gần tới việc cân bằng giữa nguồn  thu nhập và nhân công. Với sự giúp đỡ của các thương gia giàu kinh nghiệm, hàng năm Bordeaux vận chuyển rượu của mình đi khắp 4 phương trên TG, với số lượng ngang bằng với lượng sản xuất ra, nhưng cũng có thể xảy ra 1 năm băng giá dữ dội  như năm 1991 đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt  rượu xuất khẩu  của Bordeaux  đang tăng lên, kết quả là khoảng 50% số lượng có mặt trên thị trường . Bốn quốc gia nhập khẩu truyền thống các sản phẩm của Bordeaux là Vương quốc Anh, Đức, Bỉ và Hà Lan; nhập khoảng 60% của số lượng này. Mĩ, Đan Mạch, Canada, Thuỵ Sĩ và Nhật Bản cũng nằm trong nhóm các nước nhập khẩu cốt lõi. Hầu hết rượu Bordeaux  được bán trong lãnh thổ nước Pháp, tuy nhiên 80% trong số này  được phân phối bởi các siêu thị lớn. Mặc dù vậy, những người buôn bán nhỏ, lẻ vẫn tồn taịi trong nhiều thi trấn, học có 1 lượng khách hàng quen thuộc không mua hàng ở bất kỳ đâu khác nữa. Đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các nhà sản xuất nước ngoài, nhiều ngưởi tự hỏi “rượu Bordeaux sẽ trở nên như thế nào? Liệu chúng còn giữ được danh tiếng để tiếp tục tồn tại nữa hay không? Câu trả lời nằm ở chất lượng của rượu, vấn đề chỉ được cải thiện khi có sự đầu tư về nghiên cứu và kĩ thuật ủa địa phương.

Hướng dẫn theo thứ tự Alphabet.

+) Viện hàn lâm

Thành lập ngày 17-4-1948 bởi 1 nhóm các cá nhân chủ chốt trong giới thương nhân và người trồng, Viện hàn lâm rượu Bordeaux là nơi duy nhất có đủ khả năng giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử có văn hoá của rượu Bordeaux ở Pháp và ra nứoc ngoài.Việc trồng nho ở Bordeaux không chỉ phục vụ sản xuất các loại rượu được khắp nơi biết đến mà còn thể hiện 1 cách sâu sắc lối sống ở vùng Gironde. Đó là 1 dạng tổng hoà của tính nhân văn, tính tâm linh, 1 đạo lý và đấu tranh cho sự tuyệt mỹ rơi xuống thế giới. Giống như viện hàn lâm Pháp có danh tiếng ở Paris, viện hàn lâm Bordeaux – biểu tượng danh tiếng nhất của rượu Bordeaux có tới 40 thành viên. Trong số họ là những người chủ sở hữu những vườn nho được tán dương nhất ở Bordeaux nhưng trong số đó cũng có 2 thành viên của viện hàn lâm Pháp, nhà văn, hoạ sĩ, học giả và các giáo sư của các trường Đại Học.

+) Sự nuôi ủ – Aging

Vấn đề về nuôi ủ rượu vẫn còn là 1 điều bí ẩn đối với nhiều người say mê rượu vang.

Đây là khu vực riêng biệt và hoàn toàn xác định nơi mà nho được trồng để sản xuất rượu và giành được danh hiệu AOC.

Đặc ân của thị trưởng hoàng gia đã được trao tặng cho Barsac vào thế kỉ 19  đóng góp lớn vào sự phát triển của các khu trồng nho tạo nên tiếng tăm cho cả vùng. Nằm ở khu vực cửa sông Ciron Barsac được thiên nhiên ban tặng cho vị khí hậu cung cấp đất tự nhiên tơi xópp. Cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng của Barsac đặc trưng bởi những bức tường làm bằng đá bao quanh các khu trồng nho. Hai loại đất ở đây là lý tưỏng cho nghề trồng nho: phù sa bồi đắp từ làm thành đất sỏi (1 loại sỏi được gọi là Garrone Gunz) và đất sét có lớp bao phủ bằng đá vôi, địa điểm của những vườn nho lâu đời nhất. 10 vườn nho của thị trấn này được phân hạng vào năm 1855 và 2 trong số đó được xếp hạng nhất (Premier Crus) đó là Cimens & Coutet. Những người đam mê rượu trong AOC này đặc biệt thích thú với những vườn nho: Chateau Broustet, Doisy. Ve’driné, Piada, Liot & Clóiot. Dù chúng có được phân hạng hay không. Rượu AOC Barsac đáng chú ý là chúng có màu vàng úa. Mùi vị đậm và sâu. Mùi thơm hoa quả và nhiều loại khác được bộc lộ như là: mật ong Vani, cùi quả đào trắng, hạnh nhân và đặc biệt là vị nho.

* Lâu đài Bélair 

Bélair luôn được coi là 1 trong những nơi phát triển  tốt nhất của Saint-Émilion, và nó có nguồn gốc từ thời cổ xưa. Trong suốt thời gian rượu Bordeaux còn phục vụ trong hoàng gia Anh, các tài sản thuộc về Robert de Knolles, là 1 quản gia lớn và là thống đốc của Guyenne - người sở hữu một số lượng đất đai đáng kể trong khu vực. Người chỉ huy quan trọng, từng chiến đấu trong Trận chiến Ba mươi vào năm 1351, ông cũng đã tham gia vào các trận đánh của Avray và Navarette; Đây là nơi ông đã nhận được huy hiệu của vinh dự khi ông được tặng thanh kiếm Bertrand du Guesclin's.

Khi Charles VII giành lại Guyenne, hậu duệ của Robert de Knolles ở lại trên đất của mình. Họ đã lấy theo tên Pháp,  thay đổi họ thành Canolle, và lưu giữ các tài sản cho đến khi cuộc Cách mạng Pháp nổ ra. Đất đai sau đó được bị dòng họ khác chiếm giữ, nhưng sau đó đã được khôi phục cho chủ sở hữu ban đầu của nó. Sau khi em gái của Hầu tước Robert de Canolle kết hôn với Nam tước Seissan de Marignan, các Nam tước được phân chia vùng Belair.

Lâu đài Belair có được những ưu thế của nó nhờ vào tính chất bất thường của địa hình cũng như đặt theo hướng thuận lợi về phía nam và phía đông: rượu vang nổi tiếng đã được sản xuất ở đây nhiều thế kỷ. Trong số các giải thưởng uy tín nhất của họ đã được các huy chương vàng tại Triển lãm 1889 Universal, và chứng chỉ Grand Prix tại Triển lãm Paris năm 1900.  Lâu đài Belair, khu trồng nho hạng nhất loại B, giáp với Ausone và đã được sở hữu từ năm 1916 bởi gia đình Dubois-Challon.

* Lâu đài Belgrave:

Lâu đài Belgrave là một trong những nơi trồng nho cổ nhất ở Haut-Médoc. Cơ ngơi được bao quát bởi khu nhà nghỉ rộng rãi được xây dựng vào thế kỷ XVIII, một con đường dài trắng lót bằng ô thông dẫn đến khu đất yên tĩnh.  Khu vực rộng 56 hecta bao quanh lâu đài và các nhà máy rượu.

Xếp thứ năm về mặt tăng trưởng trong năm 1855 cho chất lượng của đất trồng, với rặng núi lân đá sỏi của nó, Belgrave chịu tác động bởi kết quả của thời kỳ khó khăn sau Chiến tranh thế giới thứ II. Giành được bởi một nhóm các nhà đầu tư nông nghiệp vào năm 1979, đất đai đã được đặt dưới sự quản lý của nhóm CVBG (Dourthe-Kressmann) , mà ngay lập tức bắt đầu một chương trình phục hồi chức năng rộng lớn.

Bước đầu tiên là tạo ra những thiết bị làm rượu tại lâu đài Belgrave mà thích hợp với thứ hạng chất lượng của vùng. Chúng được hoàn thành vào năm 1990 với việc cài đặt hệ thống nhiệt điện tử cho rượu vang trong các bể chứa. Đầu năm 1980, một nhà kho với sức chứa khoảng 1.500 thùng gỗ sồi Bordeaux đã được xây dựng dọc theo các cuvier. Cùng khoảng thời gian này, khoảng mười ha vườn nho đã được trồng mới.

   Giai đoạn thứ hai, bắt đầu từ năm 1986, được đánh dấu bởi sự tham gia của giáo sư Alain Reynier trong việc quản lý các khu trồng nho  của Michel Rolland trong quá trình  làm rượu vang, lựa chọn, và trưởng thành.
Những khoản đầu tư này sớm đem lại thành quả. Năm 1995, Gault Millau đánh giá lâu đài Belgrave vượt trên cả thứ hạng chính thức của nó. Chính lâu đài đã trải qua một cuộc phục hồi đáng kể trong năm 1992 và 1993. Phục hồi, hiện đại hóa, và một lần nữa được công nhận, lâu đài Belgrave tái lập vị thế xứng đáng của nó giữa các tầng lớp thượng lưu của các loại rượu Médoc.
Lâu đài này còn là một thành viên của Hiệp hội Grands Crus.

 *Lâu đài Beychevelle:

Luôn luôn là vùng đất của những con người mạnh mẽ, Beychevelle tự hào có một lịch sử lâu đời và phong phú. Trong suốt thời Trung Cổ, khi nó được sở hữu bởi các Bá tước của Foix-Candale, rượu đã được vận chuyển từ bến cảng ở cuối khu vườn. Đức Giám mục Francois de Foix-Candale đã cho xây dựng 1 lâu đài đầu tiên vào năm 1565. Tiếp sau ông là Jean-Louis de Nogarer de la Valette, Ducd'Epernon và là Đô đốc đầu tiên của nước Pháp, con trai ông Bernard là người được thừa hưởng phần lớn của cải của lâu đài năm 1644, sau đó đến Henri de Foix-Candale. Trong thế kỷ XVIII, tài sản lần lượt thuộc về Jean-Baptiste d'Abadie, Chủ tịch quốc hội Bordeaux; gia đình Brassier –đã cho xây dựng lại lâu đài theo cách riêng, chính là kiến trúc ở  hình dáng hiện tại; và cho chủ sở hữu tàu-Jacques Conte.

  Thế kỷ XIX đã được dành để nói về việc tái lập lại chất lượng và danh tiếng nhờ vào Pierre-Francois Guestier, một thương gia ở Bordeaux và là thị trưởng của Saint-Julien, Armand Heine (em họ của nhà thơ Đức Heinrich Heine) và vợ ông, Marie - Amelie Kohn, đã phục hồi khu trồng nho vĩ đại này. Ba thế hệ của gia đình Achille-Fould đã thành công tại Beychevelle qua thế kỷ tiếp theo cho đến khi nó đã được mua vào năm 1986 bởi GMF, quỹ hưu trí của công chức Pháp. Năm 1989 GMF thành lập một nhóm hợp tác với Suntory - Nhật Bản để thành lập công ty Grands Millesimes de France, chính là chủ sở hữu hiện hành.

  Truyền thuyết kể rằng các tàu đi qua các Château hạ buồm của họ xuống để tỏ lòng kính trọng với Duc d'Epernon, vì thế mà có tên Beychelvelle, từ cụm từ“baisse voile” (buồm thấp hơn), và nguồn gốc vũ khí của Lâu đài.

Lâu đài Beychevelle,  được phân hạng đứng thứ tư  về tăng trưởng vào năm 1855, sản xuất 500 tấn rượu với Saint-Julien AOC. Rất tinh tế, với hương liệu phức tạp, các loại rượu vang của lâu đài đã giành được sự tôn trọng lớn ở Pháp và ở nước ngoài.

*Blaye, Côtes de Blaye, Premières Côtes de Blaye (A.O.C.)

Nguồn gốc của thành phố Blaye đi ngược về thời thượng cổ sớm nhất. Khoảng năm 25 trước Công nguyên, người La Mã thành lập một pháo đài ở đây để hoạt động như một lá chắn cho Bordeaux. Sau đó, Blaye trở thành một phần của hệ thống phòng thủ cho Bordeaux được thiết kế bởi Sébastien Lê Prestre de Vauban, cách sắp đặt công sự được bảo quản trong thành trì thứ 17 là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Khu vực tươi tốt và dễ chịu. Ở phía nam, sườn dốc trồng nho trông ra Gironde, trong khi đó ở phía bắc sông giáp đầm lầy. Phía chính đông, rừng dường như dần dần phủ kín trên mặt đất.

Hầu hết các vườn nho ở khu vực này thuộc về gia đình cùng với ba hoặc bốn thế hệ, đôi khi nhiều hơn nữa. Kích cỡ của các vườn nho là khá biến. Tiền có giá trị, rượu vang Blaye theo sau sự dẫn đường của người láng giềng Bourg trong việc tìm kiếm một thương hiệu cho chính mình trong số các khu vực phát triển rượu vang.

Do điều kiện sản xuất nghiêm ngặt, rượu vang với nhãn hiệu Premiere Cotes de Blaye - bao gồm Chateau Peyrere, Chateau l'Escadre - nói chung là chất lượng tốt hơn so với những các nhãn hiệu Blaye, Blayais, hoặc Cotes de Blaye AOC.
Các loại rượu vang đỏ có màu sắc hấp dẫn và có vị nho, và được supple với một bó dễ chịu. Khi họ tuổi tác, những thay đổi màu sắc để gạch, tùy thuộc vào các giống nho, hương liệu của xạ hoặc gia vị phát triển. Supple và tươi, các loại rượu vang trắng là đặc biệt về chất lượng và tính đa dạng của các hương liệu của họ.

*Sự pha trộn

Không biểu hiện rõ rang như Bordeaux, cách làm này là điển hình của khu vực này: rượu vang từ giống nho khác nhau và từ các bể khác nhau, nhưng cùng 1 xuất xứ, được pha trộn để sản xuất một  loại rượu vang duy nhất cho chất lượng tốt, mà sẽ được đánh dấu dưới tên của khu vực trồng nho.
Việc pha trộn tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế là một công đoạn rất tinh xảo, việc thực hiện đòi hỏi rất nhiều sự cẩn thận và khả năng cảm thụ. Nó cũng phụ thuộc ít nhiều vào chất lượng của nho thành phẩm. Trong suốt quá trình này, sự đánh giá của người nếm, cảm giác nhớ, và khả năng dự đoán rượu sẽ phát triển như thế nào như tuổi của nó đóng một vai trò mà không có máy móc nào có thể thay thế được.

*Lâu đài Bonnet

Lâu đài Bonnet nằm ở phía bắc Entre- Deux- Mers trên vùng đá vôi pha sét của Grezillac, nơi mà nhìn xuống thung lũng Dordogne khoảng mười km về phía nam của vùng Saint-Émilion. Trong thế kỷ XVII, lâu đài Bonnet thuộc về Pierre de Reynier, Chúa của Barre và Bonnet, và  là cựu đội trưởng của Trung đoàn Hoàng gia Normandy. Ngày 17 tháng 9 năm 1744, Jean de Chillaud des Fieux, cố vấn cho nhà vua và đại diện của Tòa án gửi kiến nghị tới lâu đài, đã giành được tài sản.

Vào thời gian này đất đai đã có một vườn nho rộng lớn, đánh giá từ kích thước của máy ép rượu bằng đá mà vẫn có thể được nhìn thấy ngày nay. Con trai của ông, Jacques Justin, thừa kế Bonnet năm 1786. Ông đã phá hủy các dinh thự cũ và xây dựng được lâu đài hiện tại, được hoàn thành vào năm 1788.  Bị truy bắt trong cuộc Cách mạng Pháp, Jacques de Chillaud trốn trong một cái giếng tại một trong những gian nhà phụ của lâu đài. Cái giếng này ngày nay đã được xây dựng lại. Gọi bằng 1 cái tên giản dị - Jacques Chillaud (mà không có từ "de" chỉ sự cao quý) sau khi ông đã bỏ đi tước vị của mình, ông đã bán Bonnet và 100 ha đất của năm 1810 cho Eugene Lavignac, người đã nắm giữ tài sản của mình ở các thuộc địa. Ngày 11 Tháng 11 Năm 1880, con trai của Eugene Lavignac bán Bonnet cho Etienne Brunetiere, người đã bán nó cho Leonce Recapet ngày Ngày 30 Tháng 12 năm 1897. Ông là một trong những người mở đường cho việc trồng lại các vườn nho Bordeaux sau khi chúng bị tàn phá bởi giống sâu nho. Ông đã thành lập 120 ha vườn nho xung quanh Bonnet.

Một trong những cháu trai của ông, Andre Lurton, tiếp quản lâu đài từ người chủ sở hữu tàu vào năm 1956 khi chỉ có ba mươi ha là các cây nho vẫn giữ nguyên và làm việc chăm chỉ để xác lập và phát triển các vườn nho mà ông ngoại đã trồng.
Ngày nay, năm mươi phần trăm rượu vang sản xuất bởi những vườn nho trên là loại rượu Entre-Deux-Mers có tính biến trắng được đánh giá cao. Những loại rượu này được làm rất cẩn thận để  duy trì độ tươi của quả. Ngoài ra trên  khu vực vườn nho rộng lớn cũng sản xuất rượu vang đỏ Bordeaux coi là xa abone trung bình cho AOC của nó. Một phần lớn thu hoạch được trưởng thành trong thùng. Điều này giải thích việc sử dụng hai nhãn hiệu cho rượu vang đỏ Chateau Bonnet: một được nuôi trong thùng, được gọi là "truyền thống", còn lại được đóng chai ít tuổi hơn gọi là “cổ điển” . Hiện nay Bonnet bao gồm một bất động sản  rượu vang lớn mà trong những năm nhất định cùng với các chi nhánh của nó có thể sản xuất hơn 1.300 tấn rượu.

* Bordeaux & Bordeaux superieur, Bordeaux rose & Bordeaux clairet (A.O.C)

Các khu trồng nho Bordeaux và Bordeaux Superieur  là những khu lớn nhất của Pháp cả về diện tích bề mặt và khối lượng: hơn 50.000 ha (44 phần trăm của vườn nho của khu vực) sản xuất nhiều hơn 1 triệu hectolit hàng năm. Diện tích bề mặt của chúng là bằng với tổng diện tích bề mặt của tất cả các tên gọi khác trong khu vực.

Cách duy nhất để mô tả những loại rượu vang là để nói về sự đa dạng của các ruộng nho (đất và điều kiện) bao trùm bởi tiêu đề. Phạm vi rộng lớn của các ruộng nho liên kết với nhau là do tầm nhìn và niềm đam mê của những người trồng nho và làm rượu vang.
Để mô tả 1 cách đầy đủ về một ruộng nho sx rượu Bordeaux, bạn sẽ cần kể tới 1 trong số hai ngàn vườn nho được ghi trên nhãn. rượu vang đỏ  Bordeaux rất dễ uống: chúng có thể là dạng thuần, có vị hoa quả, hoặc đậm đà, tùy thuộc vào mùa nho.

Bordeaux AOC rượu vang có thể được thưởng thức khi còn trẻ, trong khi các loại rượu vang Bordeaux Superieur AOC phát triển và đầy quyến rũ như khi chúng đang trưởng thành.
Những loại rượu vang luôn được chào đón, mong mỏi chính đáng bày tỏ lòng hảo tâm và ấm áp của vùng Gironde.
Rượu vang Bordeaux hồng và rượu vang đỏ Bordeaux là sự khác biệt rõ rệt do tăng mạnh của màu hồng. Sau một thời gian ngắn ngâm ướt với vỏ nho, các loại rượu vang được làm theo cùng một phương pháp với rượu vang trắng Bordeaux, trên thực tế loại rượu vang đỏ Bordeaux xứng đáng kế tục "rượu nho Pháp", loại rượu vang đầu tiên được làm trong vùng.
Vang trắng Bordeaux nói chung là màu nhạt nhưng có mùi thơm của trái cây và nhẹ nhàng. Sự tươi mát tự nhiên của loại rượu này mang lại độ đậm và rất thích hợp khi ăn kèm với hải sản.
Loại rượu vang Bordeaux Superieur thuộc vào điều kiện nghiêm ngặt về sản xuất và Vinification: sản lượng cho phép là mười phần trăm nhỏ hơn cho AOC Bordeaux, và chúng phải được trưởng thành  trong hầm ít nhất một năm trước khi được đưa vào thị trường, một số thậm chí dành nhiều thời gian ở thùng gỗ sồi Bordeaux. Tất cả đều có các đặc tính của một rượu vang chất lượng, với tiềm năng cho sự lão hóa, và giá đó sẽ không phá vỡ các ngân hàng rượu - những người yêu thích. Bordeaux Superieur loại rượu vang trắng được làm từ pha trộn giống với những người trong trắng Bordeaux. Tuy nhiên, qủa nho chín được sử dụng, mà làm cho họ giàu có hơn trong cồn và đường. Chúng nói chung là ngọt ngào và mượt mà.

Trị giá đề cập đến trong số các nơi làm rượu nổi tiếng nhất là crus Chateau Seguin, Parenchere, Tour de Mirambeau, Thieuly, và Bonnet.

*Bordeaux Cotes de Francs (A.O.C)

Làng Francs, là tên gọi  của khu trồng nho này , có vị trí gần biên giới khu vực Docdogne.

Nó có nguồn gốc từ thế kỷ thứ sáu. Năm 507, sau trận chiến Vouillé, Clovis I, vua của Franc, chiến đấu với Alaric II, vua của Visigoths, và chinh phục vùng Aquitaine. Một biệt đội của quân đội Frankish lập trại trên vị trí của ngôi làng - tên là "Ad Francos" và sau đó là Francs. Như trong các khu vực lân cận, cây nho đã được trồng ở đây kể từ thời cổ đại. Cách xa những quốc lộ chính, khu vực này yên tĩnh và dễ chịu. Những ngọn đồi của nó, thường mũ với tàn tích của cối xay gió và dovecots, được bao trong cây nho; ở phần dưới của thung lũng là đồng cỏ và đất nông nghiệp.
Mặc dù khu vực này có thể sản xuất cả hai loại rượu vang đỏ và trắng, hầu hết các vườn nho sản xuất rượu vang đỏ.
Bình quân diện tích bề mặt của họ thường là hơn mười hecta. Chúng thường được trồng với hơn 50% Merlot, tiếp theo Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, và đôi khi là Malbec. Trong số tốt nhất của Château là Puygueraud, Prevot, Puy, và Marsau.
Các loại rượu vang đỏ - sang trọng, phong phú, và đượm màu - là đáng kể cho sự hòa hợp và fermininity của tannins của họ. Họ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các hầm. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mùa nho, họ có thể được đặc biệt dễ chịu khi say rượu trẻ, nhờ chú ý thanh lịch của họ màu đỏ của quả cà phê. Các loại rượu vang trắng, có thể được khô hay ngọt, cũng hiển thị các ký tự.

* Các thùng rượu gỗ sồi Bordeaux

Các loại rượu vang đỏ Bordeaux tốt nhất thường được nuôi ủ trong các thùng lớn, là các thùng làm bằng gỗ sồi có sức chứa khoảng 225 lít. Những thùng lớn này cũng có  kích thước nhỏ hơn ½ hoặc ¼ so với kích thước thông thường.

* Nấm Botrytis cinerea

Botrytis cinerea là một loại nấm có mặt trên khắp thế giới mà có thể tấn công nhiều cây khác nhau. Các giai đoạn thời tiết mưa và nắng xen kẽ kích thích sự phát triển của nó. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, mùa màng và sự phát triển của nó, nấm Botrytis có thể gây ra hiện tượng thối rữa thông thường hoặc có màu xám, làm cho người làm rượu phải lao đao, nhưng nếu đạt đến thối rữa quý tộc mà điều ao ước trong việc cho ra các loại rượu ngọt.
Thực tế rằng nó tấn công các quả chín và thậm chí over -nho chín được khỏe mạnh và nguyên vẹn, Botrytis cô đặc nội dung đường của quả mọng, thứ mà được lưu giữ lại trong trái nho trước khi vỏ chuyển sang màu nâu. Trái nho vẫn căng mọng và tròn đầy, đây là giai đoạn thối rữa hoàn toàn.

Với sự trở lại của thời tiết khô và nóng hơn, sự tăng trưởng của nấm quanh các quả nho chậm dần và không còn dấu hiệu lây lan.
Các quả nho sau đó chuyển dần sang màu tím nâu, vỏ nhăn lại, có nếp gấp, và thu nhỏ lại - một phần nhựa của nho, tập trung lại và làm tăng nồng độ đường, glycerin, và các yếu tố khác, do đó làm giảm độ acid.

Nước quả có thể có lượng đường cao đến 300-350 gam / lít - đôi khi nhiều hơn nữa.

Đổi lại, khối lượng sản lượng có thể thu hẹp đi 50%  hoặc hơn. Một quả nho bị nấm Botrytis tấn công sẽ phát triển được : nó không còn được cung cấp dinh dưỡng bởi những cây nho.

*Các nhà môi giới

Kiến thức hoàn hảo của các nhà môi giới trong khu vực cho phép họ làm trung gian cho nông dân trồng và các thương gia. Các nhà môi giới tư vấn cho người mua và người bán và chắc chắn rằng không có tranh chấp giữa họ, họ không bao giờ thỏa thuận mua bán cho mình.

*Cadillac ( A.O.C)

Cadillac là một thị trấn rất cổ xưa; một phần của nó vẫn còn kèm theo các phế tích của một bức tường dựng lên trong năm 1280 của Jean de Grailly, Thị trưởng Buch. Thị xã này có chứa các lâu đài của Ducs d'Epernon, được xây dựng giữa những năm 1600 và 1650.
Lập năm 1973, các khu trồng nho Cadillac đã trải qua những thay đổi đáng kể. Các loại  rượu vang trắng ngọt của nó được phân hạng, loại rượu mà phải được làm từ các quả nho đã chin già chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng “Thối rữa quý tộc” đã được hái trong thời gian thu hoạch.

Đất có thành phần giống như khu vực sản xuất rượu Premiere Cotes de Bordeaux,

*Pessac – Léognan (A.O.C)

Đây là khu trồng nho mới nhất của Bordeaux. Bởi vì những vườn nho nằm ở Graves *, loại rượu vang sản xuất ở đây cũng có thể được gắn nhãn với bất kỳ vườn nho nào trong khu vực.
Thấy khu vực trồng nho bị đe dọa bởi việc đô thị hóa, các nhà sản xuất ở Pessac Léognan đã làm việc với lòng kiên nhẫn rất lớn để có được một khu trồng nho đặc biệt. Một số yếu tố cho thấy đây là một bước đi hợp lý. Trong khu vực này của Graves, với tính nhất quán đáng kể, đặc biệt là đất lẫn đá sỏi và là đặc trưng của khu vực. Các loại rượu vang nổi bật bởi những hướng dẫn Féret và giá cả của chúng tăng cao. Trong lịch sử, Pessac-Léognan cũng xứng đáng được ghi nhận là một trong những vườn nho đầu tiên ở Bordeaux,.

Ngày nay, khoảng sáu mươi vườn nho được  chia ra từ ruộng nho rộng lớn này, bao gồm cả mười sáu vùng được phân hạng. Một số có rượu vang đỏ được phân hạng là: chateau Haut-Brion  (xếp thứ nhất về tốc độ tăng trưởng vào năm 1855), nhưng cũng chateau Pape Clément ở Pessac, được tạo ra vào năm 1300 bởi Bertrand de Goth, trở thành giáo hoàng Clément V vào năm 1305. Những vùng khác có rượu vang trắng được phân hạng là Couhins, hoặc cả rượu vang trắng và vang đỏ như  Domaine de chevalier và Latour chateau - Martillac *. Điều này vườn nho cuối cùng là xây dựng tại đang lan rộng trên đất tại khu đô thị của Bordeaux, duluchey như là Domaine, mà sẽ có thu hoạch đầu tiên vào năm 2001 sau khi đã biến mất hơn nửa thế kỷ một. Cũng đề cập đến một trong số các giá trị nổi tiếng nhất là crus Chateaux La Louviere, de rouillac, de grandmaison, Baret, và la Garde.
Rượu vang đỏ vùng Pessac-Léognan là loại rượu vang đặc biệt. Chúng có mùi vị đặc biệt của hoa quả, có kết cấu đặc biệt thể hiện sự khéo léo. Thông thường được nuôi trong các thùng gỗ sồi, chúng sẽ được giữ trong một thời gian dài - là dấu hiệu đầu tiên của một loại rượu vang chất lượng cao. Chúng đáng được chờ đợi, và xứng đáng với thưởng thức với sự tôn trọng.

Loại rượu vang trắng Pessac Léognan, sản xuất chủ yếu với Sauvignon và Semillion là loại rượu vang trắng khô Bordeaux nổi tiếng nhất. Chúng có được danh hiệu này không những làm phong phú của bảng màu thơm của họ, mà còn về khả năng nuôi ủ. Trưởng Làm chín trong các thùng gỗ sồi, chúng có độ sạch và tươi nguyên đáng ngạc nhiên sau năm, mười, hoặc thậm chí là hai mươi năm.

*Lâu đài Petrus

Chiếm ưu thế trong xã, càng nhiều bởi vị trí của nó là do chất lượng của nó rượu vang, Petrus chateau sản xuất rượu vang hào phóng một mà là tinh tế, phong phú, và thơm, với một hương thơm của nấm truyp. Có phẩm chất đặc biệt là do lớp đất dưới bề mặt là cát-sét giàu chất sắt gọi là crasse de fer, đã cung cấp rượu vang đặc biệt đi khắp nơi. Madame E loubat đã chăm sóc tỉ mỉ vườn nho tuyệt đẹp này, dành sự quan tâm cho nghề trồng nho Kể từ khi cô mất, gia đình cô đã mang theo truyền thống gia đình. Mục đích của cô là để bảo vệ danh tiếng lâu dài của  rượu vang này trên thế giới như là 1 vườn nho vĩ đại nhất Promerol.

Pomerol (A.O.C)

Trong thế kỷ thứ mười hai, các hospitallers mạnh mẽ của thánh John ở Jerusalem thành lập đầu tiên libournais của họ trong xã Pomerol. Ở đây, họ xây một dinh thự, một bệnh viện dành cho khách hành hương trên đường đến thánh James của Compostela, và một nhà thờ.
Mặc dù vườn nho đã hầu như bị bỏ rơi và tàn phá trong chiến tranh Trăm năm "và sự chiếm đóng của người Anh, nó đã được tái lập lại trong suốt thế kỷ mười lăm và mười sáu. Các vườn nho một lần nữa chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh tôn giáo. Từ 1900 mặc dù những người làm rượu vang ở Pomerolđã tạo ra một công đoàn để bảo vệ tên tuổi của họ. Một trong những mục tiêu chính của họ là để ngăn chặn người trồng nho lạm dụng tên Pomerol bằng cách dán tem  trên các thùng rượu của họ. Henri enjalbert, trong cuốn sách các loại rượu vang tuyệt vời của Saint-Émilion, Pomerol và Fronsac, giúp độc giả của mình để hiểu những nhân vật độc đáo của terroir Pomerol của * khu vực này là may mắn có một đồ đo phần ngàn và đặc biệt điều kiện địa lý lý tưởng: gọn nhẹ hoặc cát sỏi trên bề mặt và một lớp đất dưới bề mặt có chứa oxit sắt.

*Poujeaux (Ch.)

Trong thế kỷ XVI lâu đài Poujeaux dưới cái tên Salle de Poujeaux  thuộc về Gaston de I'isle. Nó nằm trong số tài sản của Tour Saint -Manbert (ngày nay là chateau Latour) đổi tên thành poujeaux chateau nó thuộc về gia đình Castaing cho đến castaing philippe mất vào năm 1920, khi đó nó trở thành tài sản của Francois Theil. Tên của con trai ông, Jean Theil đã xuất hiện trên mỗi mùa nho từ năm 1947, Jean Theil sử dụng tất cả các tài năng của mình để đoàn kết ba lâu đài Poujeaux,  là tài sản duy nhất đã tồn tại trước 1880. Khi ông qua đời vào năm 1981 hai con trai của Philippe và Francois đã tiếp nhận Moulis này cru tư sản.
Các trang thiết bị mới nhất được sử dụng cho nghề trồng nho. Ngâm ướt trong vòng 4-6 tuần và rượu mới trưởng thành trong thùng gỗ sồi Bordeaux *  1 nửa trong số đó được thay mới mỗi năm. Lâu đài Poujeaux thuộc về Viện Hàm Lâm Bordeaux và Hiệp hội des Grand Crus.

*Premieres Cotes de Bordeaux(A.O.C)

 Vùng Premieres Cotes de Bordeaux trải dài từ Bassens đến Saint - Maixant dọc theo toàn bộ chiều dài của Garonne, theo khúc lượn quanh co và chỗ rẽ của sông. Vùng đồi này rất phù hợp cho việc đi bộ ngắm cảnh. Du khách cũng sẽ đến qua một số đài kỷ niệm nhỏ Chateaux và khu di tích lịch sử như các thị trấn của Rions và Cadillac của người nổi tiếng đã sinh sống hoặc đã dành ngày nghỉ tại khu vực này bao gồm rosa Bonheur Henri de Toulouse-lautres frace Anatole, François Mauriac và Gustave Eiffel. Hôm nay đã có nhiều gia đình có một nhà nghỉ trong khu vực và ngày càng tăng số người từ nước ngoài nghỉ hưu ở đây đặc biệt là từ Anh và Hà Lan.
Cây nho phát triển trên các sườn núi, ngọn đồi dọc theo sông. Vườn nho này bao gồm ba mươi bảy xã tháp chuông mà dường như để đánh dấu biên giới của khu vực thứ.
Cho đến gần đây phía bắc của khu vực này đã đặc biệt là nổi tiếng và được đánh giá cao về việc sản xuất rượu vang đỏ trong khi phần phía nam có đồ đo phần ngàn trợ việc sản xuất các loại rượu vang trắng ngọt đã được biết đến với người da trắng của cả hai màu đỏ và lòng trắng đã được ghi nhận về chất lượng của họ là kết quả của một terroir ủng hộ họ cũng được hưởng lợi từ sự gần gũi của họ đến thành phố Bordeaux và chính sách của bảo hộ kéo dài từ thời trung cổ đến thế kỷ XVIII trong thế kỷ XIX có các loại rượu vang đã được tìm ra cho khả năng của mình để đi du lịch mà không xấu đi rượu vang đỏ của Ch Cotes de Bordeaux nói chung là đa dạng về màu cũng có cấu trúc và khá toàn thân. Một tỷ lệ cao Merlot tạo cho họ tròn và supple tannins freshness trái cây của họ có thể được hưởng khi họ đang say sưa trẻ. Nhờ có cấu trúc vững chắc của họ tuy nhiên họ thể hiện tinh vi hơn và sự hào khi họ tuổi.

Các loại rượu vang trắng ngọt và có thể được syrupy đôi khi ngay cả khi chúng được sản xuất tại các xã được xác định bởi AOC Cadillac họ là đáng kể cho cơ thể của họ và finesse sản xuất chủ yếu với nho Semillon mà chúng mang lại cho mùi vị của bánh mì nướng và trái cây candied đây là những xã, nơi nho được trồng hợp pháp có thể được thêm vào chiếu Cotes de Bordeaux AOC tuy nhiên nó không có gì là giá trị mà trong thực tế điều này là không bao giờ làm.
Có rất nhiều bất động sản có giá trị enterprising trong chiếu Cotes de Bordeaux trong số các nổi tiếng nhất trong số này là Chateaux reynon de birot nenine du moueys grand de Marsan de plassan de Haux, và de Manos.

*Primeur

Thị trường các loại rượu vang primeur (ít tuổi) đóng hai vai trò thiết yếu trong việc buôn bán rượu ở Bordeaux, nó là một phương tiện quan trọng trong việc phát hiện chất lượng của loại rượu mới nhưng trên tất cả là phân hạng cho khu vực canh tác và tìm kiếm cái khác, sau khi rượu vang bao gồm chi phí tài chính của việc lưu trữ, hầu hết các mùa nho gần đây mất 18 đến 24 tháng cho giai đoạn thu hoạch.
Việc kinh doanh này phát triển chủ yếu là do tính chất chuyên nghiệp đàm phán với thương nhân sử dụng môi giới là nam giới trung lưu. Các loại rượu vang sau đó trở nên có sẵn cho công chúng thông qua các nhà bán lẻ và một vài người buôn bán rượu chuyên ngành. Giai đoạn đầu tiên xác định nhu cầu vintage đó và là một cách tốt đẹp của sự thành công của dự đoán trên thị trường rượu trong nước và quốc tế.
Những người mua rượu primeur là cờ bạc về tăng giá trị của nó. Hai yếu tố đi vào chơi chất lượng vintages tương lai và nhu cầu của quốc tế. Mặc dù nhu cầu có thể được dự đoán với một số chính xác không ai có thể dự đoán trước chất lượng của các vintage sắp tới. Trong tương lai vintages ý thức vẫn enigmartic. Một điều chắc chắn mặc dù: trong rượu vang điều kiện thực tế

* Sauternes (A.O.C.)

Khu vực được xác định bởi AOC Sauternes bao gồm năm xã: Sauternes, Fargues, Bommes, Preignac, và Barsac *.
Đây là khu vực mà việc sản xuất mật hoa quý báu được biết đến trên khắp thế giới là Sauternes, được coi là của những người đam mê nhiều người cho là tốt nhất thế giới rượu vang trắng. Các loại rượu vang Sauternes cuối cùng làChateau d'Yquem, trong đó năm 1855 chỉ có rượu Gironde được tặng danh hiệu hạng 1 “Premier Cru Superieur”.

Giống như Cérons *, khu vực trồng nho phát triển ở cả khu vực phía nam của Graves *.
Nó được tách ra từ khu vực Graves về phía tây bởi thung lũng Ciron xanh tươi, dễ chịu, nơi mà như là một biên giới cho Sauternes, Bommes, và Preignac. Ở phía Bắc, thung lũng này ngăn cách giữa Preignac và Barsac. Các loại đất và đất dưới bề mặt  đem lại một nét đặc thù cho rượu vang được sản suất ra, điều này giải thích sự khác biệt chút ít giữa các loại rượu vang của các vùng trồng nho khác nhau. Người lao động hái nho thành từng bó, chọn những trái cây đã xuất hiện hiện tượng thối rữa ", đây là bí quyết để sản xuất rượu vang Sauternes. Hiện tượng thối rữa này là do nấm Botrytis cinerea gây ra.

Khác hơn là sự lựa chọn khôn ngoan của các giống nho, Chính sự siêng năng chăm sóc mà đi vào hái và làm rượu vang, và trên tất cả các tính chất đặc quyền của khu vực này và khí hậu, làm cho rượu vang Sauternes trở nên đặc biệt. Màu sắc tuyệt diệu và độ trong của nó, vị ngọt

Và đặc biệt, độc đáo, một không sâu làm rượu vang Sauternes hơn một: đó là rượu, một bản chất, một mật hoa có thể được so sánh với gì, nhưng rượu vang Sauternes thì khác. Dù kích thước, uy tín của mình, các vườn nho đang có xu hướng cẩn thận vì vậy mà trong thời gian thu hoạch, không có vấn đề gì ngạc nhiên thời tiết có thể giữ-nho có thể được chọn đó là hoàn toàn khỏe mạnh và botrytized, đó là điều cần thiết cho phong phú và phải tập trung.
AOC Sauternes hiện có 27 vườn nho được phân loại năm 1855, mười trong số này ở các xã Barsac: một Premier Cru Superieur, Château d'Yquem, mười một danh hiệu hạng 1 bao gồm Château Guiraud * và Château La Tour Blanche, và năm cái xếp hạng 2. Các vườn nho khác sản xuất rượu vang chất lượng cao, chẳng hạn như Chateaux de Fargues, Raymond-Lafon, Haut-Bergeron, và Saint-Amand.
Mặc dù sự đa dạng của chúng là kết quả của các ruộng nho và người trồng, các loại rượu được đặc trưng bởi màu vàng của họ sâu, tròn của họ êm ái,-Ness và quyền lực bình tĩnh, và một chất lượng không bình thường rang. Hương liệu mang đến cho tâm trí của họ cam quýt, keo, và mai trong một sự pha trộn phức tạp.
Giàu chất đường glycerol và khác, chúng rất ngọt, và thường để lại "ngọc" trên mặt của kính. Trong thực tế, đây là lý tưởng rượu vang trắng ngọt-là tên một trong những nhà thơ đặt cho nó, nó là "tuyệt hảo". 
Đây là những loại rượu vang cần được pt trong hầm rượu và quên: trong những năm qua, chúng có được một êm ái, cơ thể, và chăn nuôi đó là duy nhất của riêng mình. Tuy nhiên, họ cũng có thể được đánh giá cao trong thanh thiếu niên của họ (sau khi ít nhất là ba năm) cho tinh hăng hái, độ đậm của nó,  và có vị trái cây.
Đại loại rượu ngọt có thể được dùng riêng, mà không dùng kèm thực phẩm, như là một khai vị hoặc cho niềm vui tuyệt. Mặc dù, trái ngược với những gì nhiều người tin rằng, ngọt và đặc biệt là các loại rượu vang Sauternes cũng có thể đi kèm với một bữa ăn hoàn chỉnh.
Những loại rượu bổ sung cùng nhiều loại thực phẩm: Gan ngỗng, cá delicatr, bơ và nước sốt kem, gia cầm và các loại thịt trắng khác, màu xanh vỏ và pho-mát sạch, và món tráng miệng là loại rượu không quá ngọt.Kết nối với chúng tôi

fb gg tw
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 14
Hôm qua: 86
Truy cập trong tuần: 14
Tháng hiện tại: 1630
Tổng lượt truy cập: 248694

Bản đồ liên hệ

Website chỉ là kênh thông tin, giới thiệu sản phẩm - Không mua bán qua mạng internet. Qúy Khách Hàng có nhu cầu tư vấn về rượu hoặc mua rượu xin vui lòng liên hệ 094 389 54 54 hoặc đến showroom chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.

0943895454 facebook